top of page

retailer

scenario: 'solo doe je samen!'

Marktleider in hoortoestellen retail met 200+ filialen. Turbulente, gereguleerde markt met hevige concurrentie en prijsdruk.

uitdaging.

 

Realiseer een winkelformule waarmee een eenmansbezetting succesvol kan zijn en landelijke dekking behouden blijft, juist in kleinere marktgebieden.

actie.

 

Hans on realisatie van transformatieprogramma, aan de hand van pilot en met eigen inbreng van medewerkers bouwen aan nieuwe werkwijze, trainen en begeleiden van 80 audiciens. In  vervolgfase 

resultaatverantwoordelijk voor 70 winkels, verder uitbouwen van de praktijk van eenmanswinkels met een team van regio sales managers.

resultaat.

Zelfredzaamheid medewerkers vergroot, dekking in kleinere marktgebieden behouden, bedrijfsresultaat en winstgevendheid van een aantal filialen sterk verhoogd.

bottom of page